Senast aktiva
Topplista kommuner

Hjälp


Här har vi samlat viktig information och förklaringar till sidorna

Infornation
info-sidan finns en lista på kommande och nya funktioner, kända buggar m.m.


Loggboken
För att få ett bekräftat QSO måste tiden vara inom +/-45 minuter samt kommunkoden måste stämma. Vid loggning 'crosscheckas' data mot motstationen två gånger.
Kontroll 1: 'Crosschecking' görs mot sänd och mottagen kommun.
På så vis kan man lätt se om en kommun redan har körts. Om så är fallet grönmarkeras rubriken "KmnM".

Kontroll 2: 'Crosschecking' görs mot call samt sänd och mottagen kommun.
Felaktiga/misstänkt felaktiga QSO markeras med ? och genom att klicka på frågetecknet fås motstationens loggning av berört QSO.

Bekräftade (kryssade) QSO är låsta och kan normalt ej redigeras med undantag från "Anteckning". Anteckning kan redigeras genom att klicka på platsen för den. Tänk på att Anteckning syns vid loggsök.

Upplåsning av bekräftat QSO
För att ta bort ett felloggat QSO krävs att båda parterna är över ens. Förfarandet förklaras i bloggen.
Observera att poänglistor kan visa fel efter åtgärden men att det automatiskt blir rätt vid nästkommande loggning!

Loggboken kan sorteras på obekräftade QSO genom att kryssa i rutan längst ned i loggen. Okryssade kontaker kan "gömmas" i listningen. De kommer då sist i datumordning. (Gömda QSO döljs inte i osorterade listningen). Det finns även möjlighet att söka valfritt call i valfri loggbok.

Möjlighet finns att ladda upp och exportera en ADIF-fil enligt följande standard. Vid export exporteras alltid hela loggen om inte datum anges. Loggfilen kan redigeras med en sk. ADIF editor.

Export / import av logg till "mobilstation"
Obs! QSO kan förbli obeekräftat vid import. Om det händer SKA du först prova att klicka på QSOet och sedan spara innan supporten konsultas. Förfarandet förklaras i bloggen.

Vid loggstädning kan alla okryssade QSO markeras med ett musklick. Se bloggen.

Lösa loggblad för utskrift finner du här.


Catt
Tanken är att korta och "snabba" meddelanden ska skrivas. Det ska naturligtvis vara relevant och endast ha direkt samband med SMLA. Övrigt tas i bloggen om det passar där.


Offlineloggning:
Loggning kan göras mha. SMFFSKLog. OBS, vi ger ingen som helst support på programmet som du kan ladda ned här.
SMFFSKLog Ver-4.3 Ny version som kan logga SMFF, SMSS och SM290/SMLA.
Även SM7FDS har ett loggprogram. Kontakta honom för information. Föregående års QSO:n arkiveras vid årsskiftet och därefter kan inga ändringar göras! Det betyder att QSO kört den 31/12 måste loggas samma dag!

Sök - Sökning på call och områden i valfti loggbok eller listning av egna okonfirmerade QSO (sorterade efter poäng) som ligger inom 14-dagars gränsen. Loggbok att söka i måste alltid anges. De tre återstående rutorna kan ifyllas fritt för att nå den info du söker.

"Sök okonfirmerade" - Listar alla okonfirmerade QSO - även hos din motstation!

Sökning kan även ske på kommun / kommunkod. Sökningen visar en lista över loggade QSO från denna kommun, vem som aktiverat, sorterat i datumordning. Är QSO,t konfirmerat visas en svart punkt efter respektive callsign.


Kartan
Här finns Sveriges och Norges alla kommuner och koder samt körda QSO:n. Koden fås genom att hovra över aktuell plats på kartan. Klick på kartan har två funktioner:
1, Körda QSO:n listas under "QSO lista". Kommunnamnet i listan är klickbart och visar en karta (OpenStreetMap) med tydliga kommungränser i ett nytt fönster vid klick.
2, Kommunnamnet i pop-upen blir klickbar och en karta (OpenStreetMap) med tydliga kommungränser öppnas i ett nytt fönster vid klick.

På kartan markeras alla aktiverade, körda och bekräftade kommuner med blå färg. Tänk på att uppdateringen av kartan tar upp till en timme! Kommunlistorna vara till hjälp. Den är uppdelad i kommunlista-SM och kommunlista-LA

QSO lista
Här listas QSO efter datum och operatör. Signal med asterisk är ett bekräftat QSO.
Kommunkod och kommunnamn är klickbara och öppnar aktuell kommun på Googlemaps respektive OSM.

Personlig karta
Längst ned på resultatsidan finns en länk till din personliga karta. Här visas statusen med tre olika färger.
RÖD - Körd
GRÖN - Aktiverad
GUL - Körd och Aktiverad
Vid klick på kommun visas aktuell status (Namn, kod, bandstatistik samt möjliga operatörer).
Listan visar samtliga kommuner och det går även att söka på kommunkoden. Sökt kommun visas med BLÅ färg.
Dagens - visar dagens aktiverade och körda kommuner (obekräftat).


Senast aktiva (20 senaste)
Här visas senaste dygnets aktivitet i loggen vad gäller körda kommuner.
Fem färger på kommunkoden visar aktualitet.
GRÖN - Kommun är loggat/finns i loggen.
RÖD - QSO mindre än 5 minuter sedan.
BLÅ - QSO mellan 5 - 15 minuter sedan.
SVART - QSO äldre än 15 minuter.
GRÅ - QSO äldre än ca. 1 timme.

Hovra över rött områdes-id för att visa kommunens namn.
Rött Callsign - En för dig okörd kommun.
Det är av vikt att ni som sitter hemma loggar direkt samt att onlinetid används för att informationen ska vara nyttig för övriga! Synkronisera gärna klockan mot en tidsserver.
Plinget kan väljas av/på samt med eller utan repetition under "Mina uppgifter" i "Loggbok".


Senast aktiva / nytt chattmeddelade - mobilnotifikation
För att få information om senast körda områden då man inte sitter vid datorn kan appen Pushover användas. Appen levereras av 3:e part och kan provköras i 30 dagar innan ett köp krävs till en rimlig kostnad på 50kr.
Pushover för Android
Pushover för IOS
Registreringslänk för prenumeration finns under mina uppgifter i loggboken.

Stat-widget
Här visas dagens körda kommuner och QSO:n i kortfornat. Passar bra för utekörare som snabbt vill se vad som körs "just nu". Sidan kan t.ex läggas in i appen "Web Widget" och då fås utseendet som på bilden.
Använd länken "smkr.sk6ei.se/stat_widget_smla.php?user=DittCall". ("DittCall" byter du naturligtvis ut mot eget "Call")


RBN-information
RBN-spottar visas i "Senast aktiva" där en spot markeras med ">>>>". Samma färgkodning som ovan gäller med undantaget att spotten tas bort efter ca 90 minuter. För att bli spottad krävs "RBN aktiv för din signal" är ikryssad under "Mina uppgifter" i "Loggbok" samt man sänder CQ på 3530 +/- 3kHz eller 7024 +/- 3kHz.
Observera att det endast är du som utekörare på CW som ska ha funktionen ikryssad och att ändrad inställning kan ta upp till 24 timmar innan den slår igenom!
Spottarna levereras av OH6BG via The Nordic Skimmer www.voacap.com/skimmer i Finland.
Senast aktiva uppdateras automatiskt och det plingar till när ett nytt område läggs in i listan. RBN-spottarna är beroende av många system och även väldigt konditionsberoende. Den får mao. ses som ett komplement.

Självspottnig
Självspottnig är tillåtet om inget gensvar fås på CQ. Det görs i loggboken genom att logga följande: QSOCall "SPOT", OmrS "Ditt område", Anteckning "QRG". Alltså SPOT, Områdesnummer samt Frekvens med fyra siffror.
Regler
- Spottning får ej ske i onödan.
- Stationen måste finnas minst 5 minuter på aktuell QRG efter spottning.


Diplom
Diplomhanteringen är automatisk och markeras med en länk i Loggboken bredvid aktuell poängställning. Efter att diplomet har skapats kan det hämtas och skrivas ut via Diplom.
Diplom för föregående års tävling kan genereras i "Loggbokshistorik". Observera att ett år bakåt i tiden gäller.


Bloggen
Det som skrivs i bloggen ska vara relaterat till aktiviteten Svenska Kommuner.

Tänk på vad du skriver.
- Inlägg som kan anses stötande eller kränkande kan komma att tas bort, detsamma gäller bilder.
- Inlägg utan bilder raderas automatiskt efter 7 dagar.

Egna inlägg kan alltid redigeras och tas bort med undantaget för inlägg som har fått kommentarer. För att kunna radera ett inlägg måste först alla bilder tas bort.
Tänk på bildens rotation. Det finns en funktion Autorotation av bilder som läser av bildens EXIF-data och vänder bilden rätt. Det går även att rotera bilden vid editering av inlägget.
Länkar: Skrivs alltid på formen https://smkr.sk6ei.se
Bloggen uppdateras automatiskt var 10:e minut.


Resultat
Här återfinns alla resultat uppdelade på total poäng, aktiverade och körda områden.
Listning av resultaten:
Poängtävlingen är endast sorterad efter poäng. Aktiverade och körda kommuner (fördröjada med en minut) samt topplista kommuner är sorterad efter poäng och tidpunkt för poängen. Tänk även på att topplista kommuner är scrollbar på resultatsidan och i loggboken.

Betalande medtävlandes visas med blå text (svart = ej betald). Status på din årsavgift kan även ses under ”mina uppgifter” i rutan ”inloggad” (upp till höger)

Dessutom finner du alla medtävlandes och din personliga statistik.

För att se medtävlandes statistik klickar du på signalen under Körda kommuner. Där visas antalet QSO samt antalet aktiveringar på aktuellt område. Längst ned på sidan finns även länkar för bandstatistik och okörda områden.
Du kan även maila en person genom att klicka på signalen under Poängtävlingen om du är inloggad.

Historik finns för föregående års topplistor. För summerad total historik väljs år "0".
Längst ned på statistiksidan finns även "Most wanted", "Månadsstatistik" samt "3-dagarstopplista".


Informationsblad
Ibland dyker det upp intresserade och även andra nyfikna personer som undrar vad man håller på med? Denna info kan vara bra att lämna om vår hobby. SMLA-info-ver-1.pdf Du skriver ut den på ett A4 papper eller annat format.