Senast aktiva
Topplista kommuner

Regler


Allmänt om "SMLA" (2022-07-21 Rev 1.0)

Syftet med tävlingen "SMLA" är att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk aktivitet och naturupplevelser i Sverige och Norge.
Genom att etablera radioförbindelser med andra radioamatörer från olika kommuner och utväxla kommunkoderna erhålls ett underlag för ansökan för olika diplom. I Sverige har tävlingen tidigare pågått under olika former men nu återkommer tävlingen med modern hemsida och nya regler. Arrangören bakom tävlingen är Skövde Amarörradioklubb som även arrangerar den berömda SMFF tävlingen. Många aktiverar sig bara för att det är roligt, utan något samlarintresse. Att sända från ett unik kommun innebär oftast en s.k. pile-up, dvs man blir det jagade objektet - något som de flesta tycker om. Det dinns en hel del kommuner att jaga!
Sverige: 290st.
Norge: 356st.


SMLA-diplomet
Ansvarig utgivare av diplomet är SK6EI, Skövde Amatörradioklubb (SARK). Klubben ansvarar för administration och utgivning av diplomet samt hemsida. Diplomet kan laddas hem och skrivas ut på egen lämplig skrivare, avgiftsfritt. Diplomet är då underskrivet med en elektronisk signatur.
Frågor samt förslag angående "SMLA" ställer du till smkr(at)sk6ei.se.


Deltagare
Diplomet ges ut till radioamatörer efter att enligt reglerna uppfyllt det antal QSO med svenska och norska kommuner som är stipulerat.


Registrering och avgifter
Deltagare i "SMLA" registrerar sig (under "Logga in") på hemsidan smkr.sk6ei.se där också alla QSO ska loggas.
Årsavgiften för tävlingen, i nuläget 75kr/år, är giltig under innevarande kalenderår, oavsett när på året registrering sker. Efter registrering har du 30 dagar på dig att betala, därefter upphör möjligheten till loggning. Intjänad poäng påverkas inte.
Inbetalning sker till kontot det år tävling avses och avgiften betalas aldrig tillbaks
, se vidare information på registreringssidan eller under "Mina uppgifter" i loggboken.


Undantag för avgifter
Medlemmar i SARK samt medarrangörer betalar ingen avgift, samma sak gäller utländska stationer (undantag för Norska amatörer som betalar avgift eftersom de är medtävlande).


CQ "SMLA" - tävlingen
Tävlingen går under ett kalenderår 1/1 - 31/12-2023 och är öppen för alla radioamatörer. Under "tävlingsåret" gäller det att samla ihop så många SMLA-poäng som möjligt.
Vinster
Vinnarna i kategorierna ALLA, SSB och CW, alltså 9st, får ett separat diplom.
Vinstplanen kan komma att ändras på årsbasis.


Loggning av QSO
Genomfört QSO loggas på "SMLA" hemsida inom 14 dagar och observera att samtliga QSO måste loggas under gällande kalenderår. Det betyder att QSO kört 31/12 MÅSTE loggas samma dag.
För godkänt QSO måste motstationernas loggar tidsmässigt matcha varandra med högst 45 minuters tidsskillnad. Det går inte att radera bekräftade loggar. OBS! Skulle du av misstag ha sänt fel kommun är det mycket viktigt att det meddelas på bloggen för att undvika misstankar om fusk.
Det är varje användares ansvar att hålla backup på loggen även om vi naturligtvis gör all vi kan för att förhindra dataförlust!


Regler för diplomet
För att erhålla diplomet skall du genomföra tvåvägs kommunikation. Minst en av stationerna ska befinna sig i ett SMLA-område. Diplomen, totalt 13st. delas ut enligt följande:
Diplom 1 fås vid 50 körda kommuner. De näskommande diplomen delas ut efter var 50:e körd kommun med undantag för det sista diplomet där antalet kommuner är 46st. För diplomet räknas QSO från 1/1 - 31/12.
Ett specialdiplom delas ut vid 646 körda kommuner. SK6EI reserverar sig för framtida regeländringar, även under pågående aktivitetsprogram.


Anrop, aktivering av område och utväxling av trafik
Anrop: "Svensk-Norska kommuner" alternativt SMLA. På CW kan det vara lämpligt att tala om vilken kommun man är i. Exempelvis "CQ SMLA DE SK6EI SMLA S500". I QTC skall ingå SIGNAL + SMLA-OMRÅDE för båda stationerna. RS(T) krävs ej för, men ska ingå i QSO.
Tänk på att det är många stationer som jagar den som tillfälligt befinner sig i en kommun, det kan därför vara lämpligt att anpassa längden på QSO efter detta.


Poängberäkning
För varje unik kontakt erhålles 2 poäng. Befinner sig båda stationerna i samma kommun erhålles 1 poäng, samma sak gäller för stationer som ej befinner sig i någon av de registrerade kommunerna.
Poäng ges på både foni och CW samt på varje band! Mao, körs en station på t.ex. 40m och 80m så blir det dubbel poäng.


Kommungränser
På kartan markeras kommungränserna och dessa ändras inte i förekommande fall under pågående tävling. Exakta gränser kan bl.a. fås genom att klicka på aktuell kommun och sedan på länken i popup fönstret. För områdesgränser gäller i första hand skyltning på plats, i andra hand kartan.
Undantag för trafik från sjöar: Här gäller max 50m från stranden ute i sjön i aktuell kommun.
Sändare och antenn (all utrustning) samt operatör skall befinna sig i aktuell kommun. QSO via repeater ej tillåten. Dock får sk. remotestation användas och i förekommande fall används sändarplatsens QTH som kommun. Observera att om en radioamatör har en eller flera remotestationer, i olika kommuner, får endast en kommun per dag användas.


Aktivitetsfrekvenser
Anropsfrekvenser (kHz)
7090 / 7034
3755 / 3555

Övriga frekvenser:
Tillåtna band är 160m - 70cm.
Meddelas gärna på bloggen, alternativt innan byte av band och/eller mode.
SSB: 1950, 3750, 5360, 7090, 14250, 18150, 21250, 24950, 28450, 50150 kHz
CW: 1845, 3550, 5360, 7034, 10130, 14050, 18090, 21050, 24894, 28050, 50080 kHz

Noteras för 60m
Bandplan
Sverige: 5351.5 – 5366.5kHz 15W EIRP
Norge: 5260 – 5410kHz 100W
För att sprida ev pile-up kan LA-stationer köra split. Viktigt är dock att påpeka saken i bloggen och/eller chatten.

Frekvenserna skall endast ses som en rekommendation och är självklart inte exklusiva för SMLA.


Trafiksätt
Tillåtna trafiksätt: SSB, FM och CW.


Aktivitetsblogg
I aktivitetsbloggen skall enbart uppgifter om aktivering samt rapporter från aktivering skrivas, uppgifter om saknade, bekräftade QSO'n får tas upp direkt med aktuell radioamatör via dennes e-post eller annat sätt.
Vi förutsätts att få disponera insända bilder förbehållningslöst. Fotografens Signal och namn kommer att finnas med under bilden.


Support
Vid loginproblem / lösenåterställning mailas supporten. Vi ändrar inte på loggar och uteblivna bekräftelser. Förslag på nya funktioner tas tacksamt emot till smkr(at)sk6ei.se


Styrgrupp
Aktiviteten leds av SM6TOB, Bengt med stöd från styrelsen i SARK.

Regeländringar
Tävlingsledningen kan behöva ändra reglerna vilket i så fall meddelas på Bloggen.


Regelbrott
Som värdegrund gäller Sändaramatörernas Hederskodex länk till PDF-dokument (se nedan) och sunt förnuft. Att t.ex. medvetet uppge annan sändningsplats än den som rapporteras är helt oacceptabelt. Nolltolerans gäller nedsättande kommentarer i skrift och sändning mot andra deltagare. Det är alla deltagares ansvar att själva kontakta den eller de som man anser agerar felaktigt. Endast i undantagsfall går tävlingsledningen in och stänger av deltagare.


En sändaramatör ska

- främja god trafikkultur och aldrig använda radio, internet eller annat för att förstöra nöjet för andra.

- använda sådant språk att ett barn kan lyssna.

- visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.

- vara lojal mot nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser.

- efter bästa förmåga följa den tekniska utvecklingen, ha en effektiv radiostation

  samt använda den med gott omdöme.

- vara beredd att med sin radiostation ställa sig till samhällets förfogande.


Upphovsrätt
Samtliga kommunvapen omfattas av: Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5)
Källhänvisning: Wikipedia: Kommunvapen i Sverige samt Wikipedia: Kommunvapen i Norge


Links: SMSS  SMFF  WWFF  SSA