Senast aktiva
Topplista

Läs innan du registrerar dig och betalar!

Registrering

Vi rekommenderar ett konto per person, men flera konton kan registreras. Tänk dock på att
varje konto är unikt samt att någon poängsammanställning mellan olika konton ej kommer
att tillämpas.

Lösenord: a-z stora och små bokstäver samt 0-9 får användas. Max 32 tecken.
För att återställa glömt lösen - maila smkr(at)sk6ei.se
Om du inte anger epostadress kan vi inte garantera lösenordsåterställningen.

Betalningsinstruktioner PlusGiro / IBAN

Vill du betala med PayPal klickar du här -> PayPal

- Betalning med signal och SMLA som referens till PG: 12 26 24-0

Från utlandet
IBAN: SE58 9500 0099 6026 0122 6240
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS


Årsavgiften för tävlingen, i nuläget 75kr/år, är giltig under innevarande kalenderår, oavsett när på året registrering sker. Återbetalning av avgift sker ej.

Avgiftsfritt deltagande gäller för:
- Medlemmar i SARK
- Av admin avgiftsbefriade radioamatörer
- Utländska radioamatörer (undantag för Norska amatörer som betalar avgift eftersom de är medtävlande).

Vill du sponsra SMLA kan valfritt belopp sättas in, men ange då att det gäller sponsring!

Läs "Regler" och "Hjälp". Det finns många dolda funktioner som lätt missas!

Cookies
Sparas maximalt under 3 månader och används endast för att kunna hantera loggning och personliga inställningar.
Registrera
Din anropssignal:
Lösenord:
Förnamn:
E-post:Göm ej att ange e-post!
QTH lokator::