Senast aktiva

Information för SMLA 2024

Efter att ha missbedömt intresset för fortsatt aktivitet har vi beslutat att låta SMLA fortsätta även under 2024.

En del blev minst sagt tagna på sängen och relativ snabbt kom önskemål om fortsatt aktivitet.
Tankarna vi hade var, eftersom det redan under första året började diskuteras om att SM290 endast skulle köras ett år, att pausa ett eller två år. Nu anslöts istället Norge och det var då många som inte tänkte deltaga men som ändå gjorde det. Från norskt håll var förväntningarna stora, men det blev inte riktigt lika många deltagare, som man där hoppats på. Detta ska man nu försöka råda bot på genom Gardermogruppa, som ska gå ut med bredare information om SMLA i Norge.
Detta sammantaget gör att vi fortsätter ytterligare minst ett år, men vi kommer fortsatt att ta oss friheten att pausa tävlingen, men kommer då ev att göra en omröstning bland deltagarna först.

Tack för all feedback! (Kommentarer lämnas i bloggen!)

Inga nya regler 2024
Dock höjs avgiften något och den blir 100kr/år.

Förslag för start 2024 (Uppdat. 22/10)
Nuvarande kod har helt enkelt inte varit möjlig att testa pga. det tidspressade schemat vid starten.
Förslaget bli därför att de som vill köra QSO 1/1 måste se till att ha separat loggfil/papperslogg på dessa QSO. Se även till att ta backup/exportera loggen och diplomen före årsskiftet!!Snabbare databas
Nu har vi en snabbare och modernare databas. Kommer att bli intressant att se hur den hanterar aktivitetstoppar.

Nya funktioner