Senast aktiva
Topplista kommuner
Logguppladdningde ADMIN(OLD) - 2023-11-11 22:42
En ny funktion har lagts in för att skicka loggen till motstationen som har varit "on tour". Loggen genereras direkt på servern och behöver således inte epostas.
Funktionen har tillkommit främst för att underlätta mobilkörning och gynna den som är ute och sliter. (Det kan även vara slitsamt för hemmaköraren - men går ändå inte att jämföra!)

Gör enligt följande:

Hemmaköraren
• I loggboken klickar du på "ADIF export"
• Fyll i "Call" i rutan
• Klicka på "Exportera"

Följande händer nu. En ADIF-fil genereras om QSO:n exporteras, annars inte. Dina exporterade QSO markeras med "/" och spärras för editering och ytterligare export. Är något fel får du radera och skriva in på nytt.
ADIF-filen kan du spara tills du vet att motstationen har loggat. Filen epostas endast vid behov!

Uteköraren
Du ser i din loggbok när loggfiler finns för import!
• "ADIF import" blir grön.
• Klicka på "ADIF import"
• Klicka på "Du har loggfiler att importera!"
• Fyll i dina kommuner separerade med kommatecken, utan mellanslag
• Klicka på "Importera"

Efter importen raderas den skickade loggen från servern. Den går även att radera manuellt.

OBS!
Lämnas kommunlistan tom sker import utan crosscheck - det blir okryssat. Samma sak gäller kommuner som inte finns med i listan. Det är upp till var och en att städa loggen efter import.


/admin
Kommentarer (7)
[2023-11-12 07:32:37] [SM4IVE]:
Fantastik grej BRA !!!!!!!

[2023-11-12 07:33:52] [SM4ZAM]:
Suveränt. Bra jobbat :)

[2023-11-13 17:12:08] [SM7FDS]:
Hej
Varför skall båda ladda upp logg?
Skippa kravet ännu enklare. Då slipper man detta "krångel".
Mvh
Göran

[2023-11-13 21:07:49] [SM4IVE]:
Hur tänker du NU?
Skall ingen logga? Vad är i så fallet alternativet?
Mycket märkligt inlägg-
/Lasse

[2023-11-14 08:44:00] [ADMIN]:
Bra Lasse!

/TOB

[2023-11-14 08:52:40] [SM7FDS]:
Hej
Det var tre frågor. Jag svarar inte enskilt på dessa och hoppas på att nedanstående svar täcker alla tre.
Jag utryckte mej kanske slarvigt och väl kortfattat.
Idag:
A och B har kontakt.
A loggar och laddar upp sin logg.
B loggar inte.

Därefter laddar B ner A:s logg
B laddar upp samma logg med RX och TX växlat.

(Regler anger att båda skall logga, vilket enligt min mening inte följs.
Samtidigt är det tveksamt om man skall köra radio och bil samtidigt, vilket till viss del möjliggörs genom att man inte behöver också logga när man kör.)

Web sidans struktur bygger på att båda parter laddar upp matchande loggar. Hanteringen förenklas om bara ena parten behöver ladda upp.
Web sidan kunde automatiskt, genom ett tillägg, uppdatera den andra loggen.
Om andra parten också loggar ett redan registrerat QSO ignoreras detta som idag.

Notera att för WWFF laddar bara den ena parten upp sin logg (om det inte är Park To Park).
Man förutsätter att deltagarna inte fuskar genom att ange QSO som inte existerar.

Hoppas att det går att förstå inlägget, som kanske nu är mindre märkligt.
Mvh
Göran


[2023-11-14 11:15:23] [LA9XKA]:
Hei!

Ved å innføre et nytt regime hvor kun den ene stasjonen skulle kunne gjennomføre hele loggingen uten at noe sjekk fra motparten ville dette medføre masse utilsiktede feil i loggene. Vi ser i dag at det foretas en del feillogginger som rettes etter noen minutter.

Med den nye funksjonaliteten må mottaker bekrefte hvilke kommuner han har aktivert og har da en kontroll på at kommunene blir riktig. For avsender medfører dette minimalt med jobb.

Har testet den nye importen og synes denne funksjonaliteten er suveren. Legg inn kommunene du har aktivert, trykk importer og samtlige innkomne logger blir lagt inn og bekreftet. Det eneste jeg kunne tenkt meg ekstra er en oversikt over innsendte logger før jeg trykker import.

Bra jobba Bengt!

73 de LA9XKA - Per