Senast aktiva
Topplista kommuner
Radera felaktigade ADMIN(OLD) - 2023-11-19 11:01
Nu kan konfirmerade QSO tas bort själva av användarna!
Gäller både där bägge har "X" och där endast den ena har fått "X"

För att ta bort "X" måste både du och motstationen vara överens och själva kontrollera ev dubbletter som ofta är orsaken till saknade "X"

Proceduren är som följer:
- Gå till aktuellt QSO i loggboken
- Klicka på "Ant" i skutet av loggraden
- Fyll sedan i "Anteckning" med ett "#" och ett nummer på max 6 siffror (Inga mellanslag!). Lämpligt kan vara din aktuella poäng. Ex #1234. Observera att samma nummer måste anges av båda stationerna!
- Spara QSOet

Nu gör motparten samma procedur och stämmer alla kontroller tas konfirmeringen av QSOet bort!
Kontrollen är samma som för att få ett "X".

OBS!
Finns dubbletter av QSO:et - radera dessa först. Endast i undantagsfall går supporten in för rättning!
Är fel kommun loggad och den tidigare var helt okörd kommer den att markeras med ljusare färg. Tänk dock på att det kan ta tid innan det syns på kartan. (allt från en timme och uppåt)

OBS 2!
Observera att poänglistor kan visa fel efter åtgärden men att det automatiskt blir rätt vid nästkommande loggning!

/Admin