OBS, du är inte på SMLA-sidan! Gå till -> https://smkr.sk6ei.se
Senast aktiva
Topplista

Läs innan du registrerar dig och betalar!

Registrering

Vi rekommenderar ett konto per person, men flera konton kan registreras. Tänk dock på att
varje konto är unikt samt att någon poängsammanställning mellan olika konton ej kommer
att tillämpas.

Lösenord: a-z stora och små bokstäver samt 0-9 får användas. Max 32 tecken.
För att återställa glömt lösen - maila smkr(at)sk6ei.se
Om du inte anger epostadress kan vi inte garantera lösenordsåterställningen.

Betalningsinstruktioner
- Efter registreringen sker betalning med signal och SM290 som referens till PG: 12 26 24-0
- Betaldatum sätts till 10, 20 eller 30 för innevarande månad.

Vi ber om tre enkla krav vid betalningen:
1 - Signal
2 - Tävling
3 - Betaldatum (Betala på rätt dag!)

Se följande exempel för ifyllning av en betalning via PG. Liknande förfarande gäller även i din bank!
Årsavgiften för tävlingen, i nuläget 50kr/år, är giltig under innevarande kalenderår, oavsett när på året registrering sker. Återbetalning av avgift sker ej.

Avgiftsfritt deltagande gäller för:
- Medlemmar i SARK
- Av admin avgiftsbefriade radioamatörer
- Utländska radioamatörer

Vill du sponsra SM290 kan valfritt belopp sättas in, men ange då att det gäller sponsring!

Läs "Regler" och "Hjälp". Det finns många dolda funktioner som lätt missas!

Cookies
Sparas maximalt under 3 månader och används endast för att kunna hantera loggning och personliga inställningar.
Registrera
Din anropssignal:
Lösenord:
Förnamn:
E-post:Göm ej att ange e-post!
QTH lokator::